EnglishFrenchGermanItalianRomanianSpanish

TERMENI ŞI CONDIŢII

 

1. Conditii generale: Clientul sau Locatarul (persoana fizica sau juridica care inchiriaza un autovehicul) trebuie sa citeasca Contractul de Inchiriere si sa agreeze conditiile prevazute in acesta prin semnarea documentului. AutoGalleryIasi sau Locatorul (persoana juridica, care, ofera spre inchiriere) isi aloca dreptul de a refuza o inchiriere sau o extindere a termenului de inchiriere. Pentru o inchiriere sunt necesare un permis si un pasaport/buletin valabile in numele soferului principal.

2.Vârsta

Pentru închirierea unui autovehicul este obligatoriu ca şoferul să aibă vârsta minimă de 21 de ani şi să aibă permis de conducere categoria B, de minimum un an. Proprietarul îşi rezervă dreptul de a refuza închirierea unui autovehicul către client fără nici o explicaţie suplimentară.

3.Preţul contractului

Eventualele pagube apărute în perioada de închiriere vor fi suportate de către Client – respectiv societatea pe care o reprezintă în sumă de 200  euro. Plata închirierii autoturismului se va face cash sau cu cardul.

Clientul se obligă să plătească proprietarului după caz:

 • contravaloarea taxelor de închiriere şi garanţie pentru autovehicul de 200 euro
 • orice diferenţă a indicatorului de combustibil la bord va fi achitată la contravaloarea a 2 euro /L., în condiţiile în care autovehiculul se livrează cu rezervor plin
 • În cazul în care autovehiculul este returnat cu zgârieturi superficiale se va reţine suma de 200 euro pentru polisharea autovehiculului
 • perioada minimă de închiriere este de 24 de ore. Prima oră de întărziere este gratuită. Următoarele 2 ore se taxează cu 20 euro/oră. Orice întârziere peste aceasta perioadă se taxează cu contravaloarea unei zile întregi de închiriere
 • toate amenzile ca urmare a nerespectării prevederilor legale de circulaţie pe drumurile publice cu autovehiculul închiriat
 • garanţia autovehiculului se va returna la predarea maşinii de către client, numai în cazul în care autovehiculul este în starea în care a fost predat, cu toate documentele şi echipamentele din dotare, la termenul stabilit
 • în cazul pierderii sau distrugerii documentelor sau cheilor autovehiculului, clientul va plati 200  Euro din garanţia depusă
 • în cazul în care, în perioada închirierii se întâmplă ca autovehiculul să suporte pagube produse anvelopelor ori camerelor prin tăiere, înţepare, explozie, vulcanizarea cade în sarcina clientului
 • pagubele produse autovehiculului cauzate de neîntreţinerea corespunzătoare, precum şi cele produse motorului, cutie de viteze sau diferenţialului ca urmare a lipsei sau insuficienţei ungeri ori a supraîncălzirii
 • avansurile primite de proprietar pentru rezervare sunt reţinute în cazul în care clientul nu se prezintă la data convenită
 • în cazul în care autovehiculul prezintă zgârieturi, vopsea sărită, huse rupte, arse sau orice alte deteriorări provenite din posesia cu rea credinţă a autovehiculului de către client, se va opri garanţia

4.  Livrarea şi returnarea autovehiculului 

Autovehiculul este livrat clientului, în baza prezentului contract, în stare generală bună şi funcţională, fără vicii ascunse de natură a împiedica deplasarea acestuia. La livrare, proprietarul este dator de a înştiinţa pe client asupra eventualelor defecţiuni minore, iar acesta îşi rezervă dreptul de a accepta sau nu închirierea. Livrarea autoturismului se face în urma semnării de către părţile contractante a prezentului contract şi a plăţii garanţiei şi a taxelor de către client. Odată cu livrarea autovehiculului, clientului îi sunt încredinţate documentele de identificare ale acestuia, în copie xerox. Clientul răspunde material faţă de proprietar pentru orice pagubă sau daună pricinuită prin accident cauzat de încredinţarea spre conducere a autovehiculului către un şofer neautorizat de către proprietar.

Returnarea autovehiculului se face la ora şi locul stabilit de comun acord

In cazul unei intarzieri de o ora nu se percepe nici o taxa suplimentara. In  cazul unei intarzieri de doua ore se va percepe o taxa suplimentara de 20 Euro. In cazul in care intarzierea depaseste doua ore se va taxa suplimentar o zi.

În cazul unei întârzieri mai mari de trei ore, în situaţia în care clientul nu anunţă proprietarul acesta îţi rezervă dreptul de a anunţa Poliţia pentru furtul autovehiculului închiriat. Clientul se obligă să returneze autovehiculul şi actele acestuia în starea în care i-au fost livrate. 

5.  Condiţii de utilizare:

Clientul se obligă să respecte următoarele condiţii cu privire la autoturismul închiriat:

 • să nu fie folosit sau condus în contradicţie cu orice reglementări legale de vamă, trafic sau altele
 • să nu permită supraîncărcarea maşinii (nr. de locuri sau greutate) peste limitele maxime admise în talonul autovehiculului
 • să nu împingă sau să tracteze orice vehicul sau remorcă sau alte obiecte
 • să nu conducă sub influenţa alcoolului, a drogurilor, narcoticelor, barbituricelor sau a oricărei substanţe care să-i afecteze starea de concentrare sau capacitatea de conducere
 • să nu participe cu autovehiculul la întreceri, competiţii şi alte teste
 • reparaţia autovehiculului, în cazul unor defecţiuni trebuie făcută de un service agreat de proprietar
 • să nu părăsească autovehiculul cu cheile în contact sau cu uşile/geamurile/portbagajul deschis
 • să nu folosească autovehiculul altfel decât în concordanţă cu instrucţiunile şi recomandările proprietarului autoturismului
 • să nu conducă autovehiculul decât pe drumurile publice (naţionale şi judeţene) fiindu-i interzisă cu desăvârşire deplasarea pe drumuri forestiere.
 • In cazul nerespectarii conditiilor mai sus mentionate se va opri garantia.

 6. Condiţii de asigurare

Autovehiculul închiriat este asigurat de către proprietar. În cazul în care are loc un accident sau furt al autovehiculului, şi în urma proceselor verbale de constatare ale Poliţiei şi societăţii de asigurare, se stabileşte că accidentul a fost cauzat din vina clientului, acesta se obligă să despăgubească proprietarul autovehiculului cu diferenţa dintre suma asigurată şi valoarea efectivă a despăgubirii, respectiv, prin reţinerea garanţiei depuse.

7.Accident, pagube, furt

Clientul este de acord să protejeze interesele proprietarului şi ale companiei sale de asigurări în caz de accident, furt sau pagube ale autovehiculului prin:

 • obţinerea numelor şi adreselor părţilor implicate şi a martorilor
 • neabandonarea autovehiculului fără luarea măsurilor necesare pentru paza sa
 • anunţarea proprietarului prin telefon, în maxim 2 ore de la producerea oricărui incident.

Documentele ce trebuie obţinute în caz de accident, pagube sau furt:

 • Raportul Poliţiei cu semnătura ofiţerului ce a redactat raportul şi ştampila secţiei de poliţie (obligatoriu, specificarea conducerii sau nu sub influenţa alcoolului, în caz de accident) sau cea de-a doua anexă pentru compania de asigurări cu semnătura ofiţerului ce a redactat documentul şi ştampila secţiei de poliţie
 • Autorizaţia de Reparaţie cu semnătura ofiţerului ce a redactat documentul şi ştampila secţiei de poliţie
 • Fără prezentarea documentelor de mai sus, sau în cazul în care clientul / şoferul a încălcat legile româneşti sau codul rutier român sau vreunul dintre punctele acordului de închiriere, clientul rămâne responsabil pentru toate pagubele, costurile, costurile şi / sau pierderile cauzate proprietarului.